วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ปัญหาโลกร้อนและน้ำมันแพง

จากปัญหาโลกร้อนและน้ำมันแพง นิสิตคิดว่าเราจะนำเอาไอทีมาช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราใช้ชีวิต
อย่างปกติสุขได้อย่างไร?

จากความคิดของดิฉัน ดิฉันจะใช้คลื่นสัญญาณแม่เหล็กที่สั่งการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณไปทั่วทุกบ้านเรือนเตือนเกี่ยวกับปัญหาของโลกร้อนและน้ำมันแพงในปัจจุบันให้มีการปิดไฟ ปิดน้ำ เพื่อเป็นการประหยัดในทางหนึ่งเพราะมนุษย์ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารหรือใช้หาข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นการส่งคลื่นสัญญาณไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือนน่าจะเป็นเรื่องดี สำหรับในปัจจุบันนี้ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาโลกร้อนแต่ก็ทำได้ยาก นี่อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยตระหนักขึ้นมาบ้างก็เป็นได้ ส่วนปัญหาน้ำมันแพงคงแก้ไขกันได้ยากหน่อยเพราะปัจจุบันในโลกของเรามีเทคโนโลยีมากขึ้นพอๆกับจำนวนความต้องการของมนุษย์ และการใช้น้ำมันนั้นก็เป็นความสะดวกสบายในยุคนี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาสิ่งใดมาหยุดยั้ง

สรุป
มนุษย์ควรใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพอเพียง มีเท่าไหนก็ใช้เท่านั้น ลดการผลิตเทคโนโลยีลงใช้จักรยานแทนรถมอเตอร์ไซด์ ใช้อากาศธรรมชาติแทนแอร์คอนดิชันเนอร์เป็นต้นคงไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายโลกของเราได้ถ้าเรารวมใจช่วยกันประหยัดทั้งน้ำและไฟเพื่อการอยู่อย่างเป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น: