วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันนี้เรียนอะไรไปบ้าง

เรียนเรื่องซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)
เป็นซอฟแวร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านมีการใช้งานหลายรูปแบบ ดังนี้
1.ซอฟแวร์สำเร็จรูป ใช้งานทั่วไป ไม่เจาะจงผู้ใช้
2.ซอฟแวร์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน
3.แชร์แวร์ เป็นซอฟแวร์ทดลองใช้ที่มีลิชสิทธิ์ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ถ้าต้องการใช้แบบเต็มรูปแบบก็ต้องจ่ายเงินซื้อ
4.ฟรีแวร์ เป็นซอฟแวร์มีลิขสิทธิ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ฟรี ไม่เสียเงิน แต่ห้ามนำไปแลกเปลี่ยนซื้อขาย
5.ซอฟแวร์สาธารณะไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประเภทการใช้งานซอฟแวร์ประยุกต์
1.ซอฟแวร์ประมวลคำ ใช้พิมพ์เอกสาร สามารถจัดรูปแบบต่างๆ ของเอกสารได้
2.ซอฟแวร์ตารางงานหรือซอฟแวร์ตารางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน
3.ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล ใช้ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
4.ซอฟแวร์นำเสนอ ใช้นำเสนอข้อมูล
5.ซอฟแวร์ช่วยออกแบบ ใช้ออกแบบงานต่างๆ
6.ซอฟแวร์จัดหน้าเอกสารและการพิมพ์
7.ซอฟแวร์แต่งภาพ
8.ซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับการศึกษา
9.ซอฟแวร์ที่ใช้สร้างเว็บเพจ
10.ซอฟแวร์เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: